گزارش تصویری
چهارشنبه 17 خرداد 1396 بازدید استاندار مرکزی از اداره کل محیط زیست استان در هفته محیط زیست- 1396/3/16
همزمان با هفته محیط زیست، استاندار مرکزی عصر روز سه شنبه 16 خرداد 96 با حضور در اداره کل حفاظت محیط زیست استان از سیستم پایش آنلاین، موزه حیات وحش، آزمایشگاه و اتاق بحران این اداره کل بازدید کرد.
1   
1396/3/17 چهارشنبه
4   
1396/3/17 چهارشنبه
7   
1396/3/17 چهارشنبه
9   
1396/3/17 چهارشنبه

2   
1396/3/17 چهارشنبه
5   
1396/3/17 چهارشنبه
8   
1396/3/17 چهارشنبه
10   
1396/3/17 چهارشنبه

3   
1396/3/17 چهارشنبه
6   
1396/3/17 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر