گزارش تصویری
شنبه 7 مرداد 1396 دوره آموزشی اسلحه شناسی ویژه محیط بانان استان مرکزی
با توجه به ضرورت یادگیری مهارت تیراندازی ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست در مواجهه با حوادث غیر مترقبه، دوره آموزشی اسلحه شناسی و تیراندازی با سلاح ویژه کارکنان یگان حفاظت محیط زیست استان مرکزی صبح روز گذشته در اراک برگزار شد.
1   
1396/5/7 شنبه
4   
1396/5/7 شنبه
7   
1396/5/7 شنبه
10   
1396/5/7 شنبه

2   
1396/5/7 شنبه
5   
1396/5/7 شنبه
8   
1396/5/7 شنبه
11   
1396/5/7 شنبه

3   
1396/5/7 شنبه
6   
1396/5/7 شنبه
9   
1396/5/7 شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر