گزارش تصویری
پنجشنبه 12 مرداد 1396 بازدید مدیر کل محیط زیست استان مرکزی از پروژه های زیست محیطی دلیجان
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به اتفاق مدیرکل روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، فرماندار شهرستان دلیجان و معاونت معاون نظارت و پایش اداره کل روز چهارشنبه 11 مرداد 96 از پروژه های زیست محیطی شهرستان دلیجان بازدید کردند.
1   
1396/5/12 پنجشنبه
5   
1396/5/12 پنجشنبه
9   
1396/5/12 پنجشنبه
12   
1396/5/12 پنجشنبه

2   
1396/5/12 پنجشنبه
6   
1396/5/12 پنجشنبه
10   
1396/5/12 پنجشنبه
13   
1396/5/12 پنجشنبه

3   
1396/5/12 پنجشنبه
7   
1396/5/12 پنجشنبه
11   
1396/5/12 پنجشنبه
14   
1396/5/12 پنجشنبه

4   
1396/5/12 پنجشنبه
8   
1396/5/12 پنجشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر