گزارش تصویری
چهارشنبه 18 مرداد 1396 نجات يك قلاده كفتار از دام در منطقه بازرجان تفرش - 17 مرداد 96
يك قلاده كفتار(Hyaena hyaena) نر بالغ با حدود 4 سال سن، كه در حاشیه منطقه شکار ممنوع بازرجان شهرستان تفرش به دام افتاده بود با تلاش محيط بانان يگان حفاظت محيط زيست استان مركزي بيهوش، تيمار و سپس در طبيعت رها سازي گرديد.
1   
1396/5/18 چهارشنبه
4   
1396/5/18 چهارشنبه
7   
1396/5/18 چهارشنبه
9   
1396/5/18 چهارشنبه

2   
1396/5/18 چهارشنبه
5   
1396/5/18 چهارشنبه
8   
1396/5/18 چهارشنبه
10   
1396/5/18 چهارشنبه

3   
1396/5/18 چهارشنبه
6   
1396/5/18 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر