گزارش تصویری
دوشنبه 20 شهريور 1396 آیین افتتاح ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز در استان مرکزی - یکشنبه 19 شهریور 96
ششمين جشنواره بين المللي فيلم سبز ايران همزمان با سراسر کشور روز یکشنبه 19 شهریور 96 در فرهنگسرای شهر اراک با حضور گروه های مختلف مردم و هنرمندان آغاز به کار کرد.
1   
1396/6/20 دوشنبه
7   
1396/6/20 دوشنبه
13   
1396/6/20 دوشنبه
19   
1396/6/20 دوشنبه

2   
1396/6/20 دوشنبه
8   
1396/6/20 دوشنبه
14   
1396/6/20 دوشنبه
20   
1396/6/20 دوشنبه

3   
1396/6/20 دوشنبه
9   
1396/6/20 دوشنبه
15   
1396/6/20 دوشنبه
21   
1396/6/20 دوشنبه

4   
1396/6/20 دوشنبه
10   
1396/6/20 دوشنبه
16   
1396/6/20 دوشنبه
22   
1396/6/20 دوشنبه

5   
1396/6/20 دوشنبه
11   
1396/6/20 دوشنبه
17   
1396/6/20 دوشنبه
23   
1396/6/20 دوشنبه

6   
1396/6/20 دوشنبه
12   
1396/6/20 دوشنبه
18   
1396/6/20 دوشنبه
24   
1396/6/20 دوشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر