اخبار
1

photo_2017-08-20_09-52-44.jpg
1396/5/30 دوشنبه بازدید معاون نظارت و پایش اداره کل از واحدهای آلاینده زرندیه مسئول نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زرندیه گفت: معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان به همراه رییس و کارشناسان اداره پایش از چند واحد آلاینده شهرستان زرندیه که دارای پتانسیل آلودگی می باشند بازدید و نسبت به اندازه گیری و تست پارامتر خروجی ها اقدام نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان مرکزی سعید معصومی افزود: در این بازدید میرزایی معاون نظارت و پایش اداره کل با تاکید بر رعایت کلیه ضوابط و استاندارد های زیست محیطی از طریق ارایه به موقع نتایج خود اظهاری ها، همکاری صنایع با سازمان محیط زیست را در راستای کنترل آلودگی ها خواستار شد.
لازم به ذکر است که در این بازدید از چند شرکت فعال در زمینه تصفیه دوم روغن و تولید ایزوگام واقع در شهرک صنعتی زاویه بازدید به عمل آمد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر