اخبار
4

3

1
1396/9/11 شنبه تیمار و رهاسازی پرندگان مهاجر در شهرستان ساوه

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوه گفت: در هفته گذشته تعداد دو قطعه باکلان و یک قطعه بوتیمار بزرگ و یک قطعه بوتیمار کوچگ پس از مداوا و رسیدگی در زیستگاه های مربوطه رهاسازی گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی هادی رستم خانی افزود: در روزهای اخیر تعدادی از پرندگان وحشی از جمله باکلان و بوتیمار که به دلیل برخورد با عوارض مصنوعی دچار جراحت شده بودند پس از مداوا و رسیدگی در زیستگاه های طبیعی خود رهاسازی گردید.

وی اظهار داشت: درماه های اخیر تعداد قابل توجهی از انواع پرندگان مهاجر با همکاری همیاران و دوستداران حیات وحش تیمار و نجات یافتند و در زیستگاه های طبیعی حوزه استحفاظی شهرستان رهاسازی گردید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر