پناهگاه حیات وحش دشت ناز- عکس : حسین خادمی

نسخه قابل چاپ