اخبار استان
1398/2/5 پنجشنبه
بازدید هیات بازرسان یگان حفاظت سازمان از محیط زیست استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی هیات بازرسی یگان حفاظت سازمان در سفر یک روزه به استان مرکزی از اداره کل حفاظت محیط زیست استان بازدید کردند.

در این بازدید مصوبات نشست محیط بانان منتخب کشور با ریاست محترم سازمان پیگیری شد.همچنین هیات بازرسی یگان حفاظت محیط زیست از اسلحه خانه اداره کل و تجهیزات ئ امکانات محیط بانان استان بازدید و فرمانده یگان حفاظت استان توضیحاتی از عملکرد و و ضعیت یگان ارائه نمود.

تمامی حقوق برای سازمان محيط زيست محفوظ می باشد .

www.doe.ir