.
خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع
1390/2/5 دوشنبه
شناسنامه خدمات الکترونیکی ،غیرالکترونیکی و شیوه ارائه خدمات
 
         نام خدمت                    مدارک مورد نیاز    زمان بندی
صدور مجوز تکثیر و پرورش در اسارت گونه های حیات وحش و آبزیان 1-ارائه درخواست متقاضی و مدارک مورد نیاز«تقاضانامه کتبی متقاضی،ارائه اسناد تملکیا مجوز تصرف قانونی محل مورد نظر جهت تکثیر و پرورش توسط متقاضی،ارائه طرح توجیهی تکثیر و پرورش گونه مورد نظر متقاضی،نقشه طرح» 2-تشکیل پرونده در اداره کل استان مرکزی -ارائه پرونده متقاضی به معاونت محیط طبیعی 3-بررسی کارشناسی و فنی توسط مسئول بخش حیات وحش اداره کل -اعلام نظر نهایی در خصوص موافقت یا مخالفت طرح پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر یکماه میباشد
صدور پروانه شکار و صید 1-ارائه اصل حواز حمل سلاح 2-دفترچه شکار و صید 3-یک قطعه عکس 4-تصویر شناسنامه و کارت شناسایی 5-فیش پرداختی بانکی 6-جهت صدور پروانه شکار چهارپا فرم مربوطه تکمیل گردد    با تکمیل بودن کلیه مدارک ظرف مدت یک ساعت
رسیدگی به اخبار و شکوائیه های کتبی،تلفنی،حضوری مردمی درخصوص تخلفات شکاروصید و خسارت حیوانات زیانکار ارائه شکوائیه ها،جهت رسیدگی به انتقادات ،پیشنهادات و شکایات به واحد بازرسی و مدیریت عملکرد اداره کل مراجعه فرمائید یا با سامانه تلفنی 1540 تماس حاصل فرمائید. بستگی به حجم شکوائیه ها دارد
بررسی زیست محیطی طرحهای توسعه ای متداخل با مناطق تحت مدیریت 1-معرفی محل استقرار واحد توسط متقاضی 2-ارائه استعلام از ارگانهای ذیربط با توجه به امکان استعلام از سازمان ظرف مدت یکماه
درخواست مجوزهای طرح توسعه و بهره برداری جهت واحدهای خدماتی،صنعتی و کشاورزی 1-معرفی واحد از ارگانهای ذیربط جهت اعلام نوع درخواست متقاضی 2-فرم تقاضای بازدید از واحدهای تابعه 3-فرم گزارش بازدید 4-پرسشنامه 3 برگی بطور متوسط 1 تا 7 روز مشروط به حضور و پیگیری ارباب رجوع
صدور مجوز زیست محیطی فعالیتهای معدنی 1-استعلام سازمان صنایع و معادن و یا دفتر فنی استانداری مرکزی 2-نقشه محدوده معدن مورد نظر بطور متوسط از زمان دریافت استعلام سازمان صنایع و معادن و دفتر فنی استانداری تا ارائه پاسخ یکماه میباشد
مجوز احداث

ارائه معرفی نامه از ارگانهای ذیربط و اعلام نوع درخواست متقاضی ،در صورت نیاز ارائه نامه کتبی از ادارات امورآب،بنیاد مسکن و سازمان مسکن و شهرسازی،فرم احداث جهت صنایع مختلف،پرسشنامه 3 برگی ،گزارش بازدید،در صورت موافقت اخذ تعرفه

واحدهای صنعتی و خدماتی :رده 1 ( 100هزار ریال)،رده2و3(200 هزار ریال)،رده 4و5(500 هزار ریال)،رده6(هرنفر ساعت 35 هزار ریال)

واحدهای کشاورزی و صنایع روستایی:رده 1(50هزار ریال)،رده2و3(100هزار ریال)،رده 4و5 (250هزار ریال)،رده6 (هرنفرساعت 25 هزار ریال)شماره حساب:2170605303004

بطور متوسط یک هفته مشروط به حضور و پیگیری ارباب رجوع
صدور مجوز بازدید از موزه و مناطق تحت مدیریت تکمیل فرم درخواست بازدید یک ساعت
صدور کارت همیاری افتخاری محیط زیست 1-تکمیل فرم درخواست همیار افتخاری محیط زیست 2-دو قطعه عکس 3-یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی ظرف مدت یکماه
بررسی شکوائیه حقیقی و حقوقی شکایت نامه از طرف مردم،ارگانهای دولتی یا خصوصی از تاریخ وصول شکایت تا ارائه پاسخ حداکثر 20روز
اندازه گیری پارامترهای آلاینده هوا،آب و فاضلاب در صنایع ارائه نامه درخواست آزمایش -فرم مخصوص اعلام نتایج آزمایش بسته به نوع آزمایش از 1 تا 6روز کاری
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان ارائه اصل  جواز حمل سلاح -دو قطعه عکس -تصویر شناسنامه و کارت ملی و جواز حمل سلاح پشت و روی آن -فیش پرداختی(به مبلغ 55 هزار ریال جهت دفتر چه ساچمه زنی و مبلغ 165 هزار ریال جهت  دفتر چه گلوله زنی به شماره حساب 2170605305000 ظرف مدت یک ساعت
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *