.
موقعیت جغرافیایی
1389/11/6 چهارشنبه
موقعیت جغرافیایی استان مرکزی

      این استان از شمال به استانهای تهران و قزوین ، از جنوب به استانهای لرستان و اصفهان ، از شرق به استان قم و از غرب به استان همدان محدود میشود بر اساس تقسیمات کشوری در سال 1383 دارای 10 شهرستان ، 18 بخش ، 27 شهر ، 61 دهستان و 1650 آبادی دارای سکنه و 1704 آبادی خالی از سکنه بوده است .استان مرکزی با مساحتی معادل 29405 کیلومتر مربع ، 79/1 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده و تقریباً در مرکز ایران بین 33 درجه و 23 دقیقه تا 35 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 56 دقیقه تا 51 درجه از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است .

* * * حمایت از کالای ایرانی * * *