تاریخچه

1399/6/1 شنبه
نمونه بیانیه حریم خصوصی
مختصری از چیستی و اهداف بیانیه حریم خصوصی مثلا:  اطلاعات شخصی هر فرد، بخشی از حریم خصوصی وی محسوب می‌شود. حفاظت بیشتر از حقوق شخصی افراد در شبکه، نه تنها موجب حفظ امنیت کاربران می‌شود، بلکه باعث اعتماد بیشتر و مشارکت آنها در فعالیت‌های جاری می‌گردد. هدف از این بیانیه، آگاه ساختن شما درباره‌ی نوع و نحوه‌ی استفاده از اطلاعاتی است که در هنگام بازدید از سایت، از جانب شما دریافت می‌گردد.
اشاره به برخی موارد قانونی در رابطه با حریم خصوصی مثلا:  این سازمان براساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 28/11/1395 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می‌کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید.
ارائه اهداف از گرفتن برخی اطلاعات مثلا: اطلاعات جمع‌آوری شده از بازدیدکنندگان، صرفاٌ برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می‌گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی‌ شما را بدون اطلاع و اجازه‌ی قبلی، با فرد یا مؤسسه‌ی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.
ارائه مختصری از فناوری‌های بکار گرفته شده در دریافت اطلاعات مثلا: این سایت جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز خود از فناوری متعارف کوکی استفاده می‌کند. کوکی حجم کوچکی از اطلاعات است، که معمولاً بر روی دیسک سخت و یا در مواردی بر روی حافظه موقت کامپیوتر شما از جانب سرویس‌دهنده نوشته می‌شود. از آنجایی که کوکی‌ها فاقد هرگونه داده‌ای جهت اجرای فرامین و کدهای کامپیوتری است، ناقل ویروس‌های کامپیوتری نبوده و لذا نمی‌تواند کامپیوتر شخصی شما را آلوده سازد. همچنین کوکی به کار گرفته شده در این سایت، قابلیت کشف و ثبت نشانی پست الکترونیک شما را ندارد.
بیان برخی از اطلاعات که از کاربران ثبت خواهد شد مثلا: ثبت نشانی IP شما به ما کمک می‌کند تا در تشخیص و رفع مشکلات مربوط به سرویس‌دهنده و کنترل بهتر آن اقدام کنیم.
هشدار در رابطه با برخی از وقایع که ناشی از ارائه اطلاعات افراد در وبگاه حادث می‌شود مثلا: توجه داشته باشید که برخی از اطلاعات شخصی شما، هنگامی که پیام و یا مطلبی را در بخش تالارهای گفتگو و یا سایر قسمت‌های سایت ارسال می‌کنید، در اختیار عموم قرار گرفته و ممکن است این اطلاعات، خارج از کنترل ما موجب سوءاستفاده‌های احتمالی و ارسال پیام‌های ناخواسته از سوی دیگران شود.
 
نمونه توافقنامه سطح خدمت
توافقنامه سطح خدمت "عنوان خدمت"
 1. مقدمه
این بخش حاوی اطلاعات کلی در خصوص خدمت است.
اهداف توافقنامه، تعریف خدمت و نحوه انجام تعاملات با خدمت‌گیرنده، نحوه گزارش‌دهی و بازبینی مشخص شود.
 1. هدف
این بخش، دلایل اجرای توافقنامه سطح خدمت را بیان می‌کند.
متن نمونه:
 • هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط]نام دستگاه اجرایی[، کیفیت تحویل ]عنوان خدمت[ برای [خدمت‌گیرندگان] مورد توافق قرار گیرد.
 • این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش‌های نظارت و مسئولیت‌های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می‌کند.
 1. مسئولیت‌
این بخش، قوانین و مقرراتی را که به ]نام دستگاه اجرایی[  اجازه می‌دهد خدمت ارائه شده در توافقنامه سطح خدمت را ارائه کند، مستند می‌کند. همچنین به صورت شفاف بیان می‌شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.  
متن نمونه:
 • [سازمان اداری و استخدامی] موافقت می‌کند که خدمت و/یا پشتیبانی محصول را به ترتیب زیر ارائه شود:
 • [نام دستگاه اجرایی] دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‌های [حوزه ارائه خدمت] برای [بخش دولت] است که مستندات آن به شرح ذیل می‌باشد:  [محل درج قوانین و مقرراتی که طبق آن، این دستگاه اجرایی دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست‌های حوزه مورد اشاره است.]
 • [مسئولیت‌ها را اینجا بنویسد]
 1. تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی
 • تعهدات متقابل خدمت‌گیرنده و دستگاه اجرایی تعیین شوند.
 • شرایط و استثناها، مشخص شوند.
 • فرآیند روشن و کارآمدی برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت در نظر گرفته شود.
متن نمونه:
 • متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
 • در صورتیکه پس از پرداخت هزینه‌های این خدمت و تکمیل فرم‌ها و تحویل آن‌ها به این سازمان، متقاضی نتواند در موعد مقرر که 4 روز کاری می‌باشد مجوز خود را دریافت نماید، سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل 200 هزار ریال به متقاضی پرداخت نماید.
 • موارد مربوط به فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاعرسانی دستگاه" در پیوست ج به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زمان‌های دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصورت متعهدانه از سوی دستگاه ذکر می‌شود.
 1. هزینه‌ها و پرداخت‌ها
توافقات مربوط به هزینه‌ها و پرداخت‌ها مطبق با جدول هزینه‌ها در فرم "اطلاعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطلاع‌رسانی دستگاه" در پیوست ج مشخص شوند.
 1. دوره عملکرد
این بخش، دوره زمانی را که در آن، شرایط تحت این توافق سطح خدمت، فعال هستند را مشخص می‌کند.
متن نمونه:
 • این توافقنامه سطح خدمت تا تاریخ [  /  /     ] و تحت امضای [مقام مسئول]، اعتبار دارد.
 • این توافقنامه سطح خدمت حداکثر تا [مدت زمان] یعنی زمانی که اصلاح، جایگزین شده یا با موافقت دو جانبه هر دو سازمان به امضاء برسد، اعتبار دارد. (برای خدمات G2G)
 • در پایان [بازه زمانی] یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.
 1. خاتمه توافقنامه
در این قسمت، مقررات مربوط به خاتمه موافقت‌نامه سطح خدمت شرح داده می‌شود.