سیمای طبیعی
1389/11/21 پنجشنبه


دشت ها ، مراتع و جنگل ها

  •    دشتها و نواحی عمده ی کشاورزی استان مرکزی عبارت اند از : دشت ساوه،دشت زرند،دشت اراک و فراهان و دشت شراء«اراضی اطراف رودخانه ی قره چای در غرب منطقه». مهمترین بیابانهای استان شامل کویر میقان،بیابان قشلاقات زرندیه و بیابانهای منطقه ی هفتادقله ی دلیجان و بیابانهای غربی است . همچنین معروفترین دره های استان ، دره ی سماقلو شازند،دره ی شراء و دره ی گردو در اراک است.
 
  • جنگلهای طبیعی و دست کاشت
   مساحت جنگلهای طبیعی استان مرکزی براساس مطالعات امکان سنجی اداره ی جنگل کاری 7/15127 هکتار است.مساحت جنگلهای طبیعی استان،براساس مطالعات پوشش گیاهی 087/11783 هکتار است.
   سرانه جنگل در استان براساس جنگلهای طبیعی و دست کاشت موجود نزدیک به 128 مترمربع است . سطح جنگل 172958000 مترمربع و جمعیت استان 1351257 نفر است .
   مساحت ذخیره گاههای جنگلی استان 305 هکتار شامل گونه های بلوط،بنه و سماق است : جنگلهای بلوط شازند 210 هکتار،جنگلهای سماق شازند 75 هکتار و جنگلهای بنه تفرش 20 هکتار .
   از آنجا که استان مرکزی از نظر پوشش جنگلهای طبیعی بسیار فقیر است ، طی سالهای اخیر علاوه بر بیش از 830 هکتار پارکهای جنگلی موجود در استان ، در 710 هکتار از اراضی مناطق مختلف استان توسط ادارات منابع طبیعی اقدام به جنگل کاری دست کاشت شده است.
 
  • ذخیره گاههای جنگلی بلوط و سماق
    جنگل بلوط شازند در روی تپه سرخ در ارتفاعات روستای سرسختی مشرف به یکی از سرشاخه های قره چای در 15 کیلومتری محور شازند به هندودر بعد از آستانه قرار دارد. این ذخیره گاه منحصربفرد جنگلی بلوط استان مرکزی با وسعت 210 هکتار در حال حاضر تحت حفاظت اداره ی منابع طبیعی شازند قرار دارد . علاوه براینکه جنگل بلوط مهمترین جنگل طبیعی استان است ، به واسطه قرار گرفتن مدفن نوه ی مالک اشتر در قله ی تپه ، مورد احترام مردم محل و یکی از جاذبه های گردشگری استان است.
   دومین ذخیره گاه جنگلی استان مرکزی ، جنگلهای سماق به وسعت 75 هکتار در دره ی سماقلو است که در ارتفاعات روستای خلج شازند قرار دارد.