1391/11/23 دوشنبه

اهم وظایف بخش روابط عمومی:

- هماهنگی و اجرای همایش ها ، کارگاههای آموزشی ، جشنها و جشنواره ها و مسابقات و ارائه گزارشات مربوطه
- برگزاری نمایشگاههای تخصصی محیط زیست و ارائه گزارشات مربوطه
- هماهنگی انجام مراسم افتتاح و راه اندازی پروژه های زیست محیطی و ارائه گزارشات مربوطه
- همکاری با صداوسیما و نشریات محلی و ملی در جهت ارائه اخبار زیست محیطی
- تهیه و توزیع بروشور ، پوستر و بنرهای زیست محیطی در جهت تنویر افکار عمومی
- هماهنگی کلیه جلسات و مناسبات اداری در مراسم زیست محیطی مهم از جمله هفته زمین پاک ، هفته محیط زیست ، هفته هوای پاک ، هفته تنوع زیستی ، ستاد تسهیلات نوروزی و ... و تهیه گزارشات مربوطه
- تهیه خبر و اطلاعات در پورتال اداره کل