گزارش تصویری
چهارشنبه 18 بهمن 1396 طرح سنجش میزان آلاینده های تاکسی های شهر اراک با همکاری راهور
1   
1396/11/18 چهارشنبه
2   
1396/11/18 چهارشنبه
3   
1396/11/18 چهارشنبه
7   
1396/11/18 چهارشنبه

5   
1396/11/18 چهارشنبه
6   
1396/11/18 چهارشنبه
4   
1396/11/18 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر