گزارش تصویری
چهارشنبه 18 بهمن 1396 بازدید معاون دادستان اراک آقای حقدوست و رئیس اداره محیط زیست شهرستان اراک و اعضای سمن ها از کوره های آجر پزی اراک
9   
1396/11/18 چهارشنبه
3   
1396/11/18 چهارشنبه
7   
1396/11/18 چهارشنبه
4   
1396/11/18 چهارشنبه

1   
1396/11/18 چهارشنبه
2   
1396/11/18 چهارشنبه
6   
1396/11/18 چهارشنبه
8   
1396/11/18 چهارشنبه

5   
1396/11/18 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر