گزارش تصویری
سه‌شنبه 22 اسفند 1396 بازدید 100 نفر از دانش آموزان مدارس جم به همراه موسسه حافظان طبیعت وانجمن ما به درختان نیازمندیم از موزه تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست اراک
6   
1396/12/22 سه‌شنبه
4   
1396/12/22 سه‌شنبه
10   
1396/12/22 سه‌شنبه
12   
1396/12/22 سه‌شنبه

2   
1396/12/22 سه‌شنبه
5   
1396/12/22 سه‌شنبه
7   
1396/12/22 سه‌شنبه
9   
1396/12/22 سه‌شنبه

3   
1396/12/22 سه‌شنبه
11   
1396/12/22 سه‌شنبه
13   
1396/12/22 سه‌شنبه
8   
1396/12/22 سه‌شنبه

1   
1396/12/22 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر