گزارش تصویری
سه‌شنبه 22 اسفند 1396 همایش درختکاری با حضور 100 نفر از دانش آموزان مدارس جم
همایش درختکاری باحضور 100 نفر از دانش آموزان مدارس جم و موسسه مردم نهاد محافظان طبیعت سرزمین آفتاب و انجمن ما به درختان نیازمندیم با حضور آقای محمد تاجران دوچرخه سوار جهان گرد اجرا شد.
2   
1396/12/22 سه‌شنبه
8   
1396/12/22 سه‌شنبه
6   
1396/12/22 سه‌شنبه
4   
1396/12/22 سه‌شنبه

3   
1396/12/22 سه‌شنبه
7   
1396/12/22 سه‌شنبه
10   
1396/12/22 سه‌شنبه
1   
1396/12/22 سه‌شنبه

9   
1396/12/22 سه‌شنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر