گزارش تصویری
چهارشنبه 23 اسفند 1396 آموزش پسماند و مسابقه نقاشی با موضوع شهر بی زباله در راستای طرح #بی زباله در مهد کودک عرشیا برگزار گردید
1   
1396/12/23 چهارشنبه
5   
1396/12/23 چهارشنبه
3   
1396/12/23 چهارشنبه
9   
1396/12/23 چهارشنبه

2   
1396/12/23 چهارشنبه
4   
1396/12/23 چهارشنبه
8   
1396/12/23 چهارشنبه
7   
1396/12/23 چهارشنبه

6   
1396/12/23 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر