گزارش تصویری
یکشنبه 19 فروردین 1397 بازدید استاندار مرکزی از منطقه حفاظت شده هفتاقله اراک
استاندار مرکزی به همراه مدیرکل و جمعی از همکاران محیط زیست استان مرکزی صبح روز پنج شنبه 16 فروردین 97 از دره سیبک منطقه حفاظت شده هفتادقله اراک بازدید کردند.
7   
1397/1/19 یکشنبه
3   
1397/1/19 یکشنبه
4   
1397/1/19 یکشنبه
5   
1397/1/19 یکشنبه

2   
1397/1/19 یکشنبه
6   
1397/1/19 یکشنبه
1   
1397/1/19 یکشنبه

بيشتر