گزارش تصویری
شنبه 1 اردیبهشت 1397 اولین جلسه کارگروه پسماند استان مرکزی در سال 97 برگزار گردید
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند در سال 97 خبر داد و گفت: همزمان با دوم اردیبهشت روز زمین پاک و اجرای برنامه پاکسازی طرح #بی_زباله در استان، جلسه کارگروه مدیریت پسماند استان مرکزی برگزار گردید.
8   
1397/2/1 شنبه
1   
1397/2/1 شنبه
5   
1397/2/1 شنبه
7   
1397/2/1 شنبه

4   
1397/2/1 شنبه
2   
1397/2/1 شنبه
3   
1397/2/1 شنبه
6   
1397/2/1 شنبه

بيشتر