گزارش تصویری
جمعه 31 فروردین 1397 نشست خبری استاندار مرکزی در راستای طرح #بی_زباله و پاکسازی محور های مواصلاتی استان در روز زمین پاک
5   
1397/2/1 شنبه
4   
1397/2/1 شنبه
10   
1397/2/1 شنبه
9   
1397/2/1 شنبه

1   
1397/2/1 شنبه
3   
1397/2/1 شنبه
7   
1397/2/1 شنبه
6   
1397/2/1 شنبه

2   
1397/2/1 شنبه
8   
1397/2/1 شنبه
11   
1397/2/1 شنبه

بيشتر