اخبار
1397/2/27 پنجشنبه روابط عمومی ها هموارکننده مسیر تحقق شعار سال باشند استاندار مرکزی گفت: روابط عمومی ها با برنامه ریزی صحیح و انجام اقدامات و کوشش های خردمندانه ترویجی و فرهنگی در مسیر بازگرداندن اعتماد جامعه به کالای داخلی و آگاه سازی جامعه نسبت به فواید استفاده از تولید داخلی می توانند به عنوان نماینده رفتاری و گفتاری سازمان و دولت و نظام هموارکننده مسیر تحقق شعار سال باشند.

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، سید علی آقازاده در پیامی که به مناسبت فرا رسیدن روز روابط عمومی صادر شده آورده است: بیست و هفتم اردیبهشت ماه روز ملی ارتباطات و روابط عمومی فرصت مناسبی است تا حرکت ملی مردم داری و مردم مداری با قوت و شناخت بیشتر و با گام های بلندتر در جهت آرمان توسعه ارتباطات اجتماعی، اعتلای نهاد روابط عمومی و پیشرفت میهن اسلامی سرعت و قدرت بیشتر بگیرد.

امروزه ارتباطات نقش مهم، سازنده و موثری در گسترش روابط و رشد و تحول همه جانبه جوامع دارد و فعالیت روابط عمومی ها که تلفیق ظریف دانش و تجربه است با اطلاع رسانی، روشن گری افکار عمومی، مردم مداری و احترام به حقوق انسان ها به منظور افزایش سطح مشارکت مردمی نقش موثری در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی یک جامعه ایفا می کند.

بی شک روابط عمومی ها در انعکاس واقعیت ها و اطلاع رسانی به مردم نقش کلیدی دارند و تبیین و انعکاس برنامه ها، سیاست ها و خدمات و دستاوردهای نظام و دولت برای اقشار جامعه از وظایف روابط عمومی ها به شمار می رود و ابتکار در حوزه اطلاع رسانی و بهره گیری از ظرفیت رسانه ها به تحقق این امر کمک می کند.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است روابط عمومی ها با برنامه ریزی صحیح و انجام اقدامات و کوشش های خردمندانه ترویجی و فرهنگی در مسیر بازگرداندن اعتماد جامعه به کالای داخلی و آگاه سازی جامعه نسبت به فواید استفاده از تولید داخلی می توانند به عنوان نماینده رفتاری و گفتاری سازمان و دولت و نظام هموارکننده مسیر تحقق شعار سال باشند.

وی در پایان این پیام فرا رسیدن روز روابط عمومی را به فعالان این حوزه تبریک گفته است.

بيشتر