اخبار

1397/8/5 شنبه چهار واحد آلاینده به دلیل ایجاد آلودگی محیط زیست با اخذ دستور مقام محترم قضایی در اراک تعطیل و پلمپ شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ؛ مجید میراکبری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اراک با اعلام این خبر گفت : پس از صدور اخطاریه های زیست محیطی به واحد آلاینده و عدم تمکین به ضوابط و مقررات محیط زیست ، سه واحد صنعتی غیر مجاز و یک واحد کارخانه آسفالت باستناد قانون هوای پاک تعطیل و پلمپ شد

میراکبری خاطرنشان کرد : این اداره با پایش و بازرسی مستمر واحدهای صنعتی پیگیر رفع یا کاهش آلودگی های زیست محیطی بوده و بر اساس قوانین موجود با واحدهایی که با انتشار آلاینده ها موجب آلودگی هوا ،آب و خاک میشوند وفق مقررات برخورد خواهد نمود.

بيشتر