اخبار استان

مدیریت زیست بومی تالاب آقگل نیازمند مشارکت ذینفعان

در سومین کارگاه تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب آقگل، مدیران کل محیط زیست مرکزی و همدان برمشارکت همه ذینفعان و دست اندرکاران تاکید کردند
به گزارش اداره  روابط عمومی محیط زیست استان مرکزی: سومین کارگاه تدوین برنامه مدیریت زیست بومی تالاب آقگل با هدف" تدوین ساختار اجرایی و برنامه و پروتکل های پایش تالاب " با حضور و تبادل نظر و بهره گیری از خرد جمعی کلیه دست اندرکاران در سالن جلسات شهرداری " شهر توریستی و سبز مهاجران" در حال برگزاری است.
در ابتدا این نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ضمن عرض تسلیت شهادت سرداربزرگ و پر افتخار اسلام سپهبد قاسم سلیمانی ایثار و مجاهدت های بی وقفه این قهرمان ملی را در راستای پاسداری از اقتدار و عزت کشور به عنوان الگو و نقشه راهی برای تمامی ملت های آزادی خواه دانست.
"رضا میرزائی" تاکید کرد: تالاب ها از اکوسیستم های پایدار و از مهم ترین و با ارزش ترین اکوسیستم های هر منطقه هستند و دلیل آن کارکردهای متنوعی است که در حوزه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد.
وی ضمن اشاره باینکه تالاب از زیستگاههای حیاتی و متنوعی است که مطلقا جایگزین ندارد افزود: بکارگیری فرایندهای مشارکتی و مشورتی همه ذینفعان در تدوین و اجرای برنامه های مدیریت زیست بومی تالاب آقگل نقش و اهمیت فراوان دارد.
" محسن جعفری نژاد بسطامی" مدیرکل حفاظت محیط زیست همدان نیز در این نشست مشورتی بیان کرد: تالاب آقگل نقش تاثیر گذاری در حوزه اکوسیستم دو استان داردو در طی سال گذشته و امسال به میزان مناسب آبگیری شده و برای احیا کامل آن نیازمند یک برنامه مدیریتی چند جانبه و نگاه مثبت مسئولین هر دو استان و مشارکت همه ذینفعان هستیم.
وی در ادامه با اشاره به پیگیری حقابه تالاب ، برنامه عملیاتی را برای این تالاب مهم برشمردو ابراز امیدواری کرد تدوین برنامه مدیریت در سال های آینده ، تالابی با وضعیت زیست محیطی مطلبوبی توام با حفظ منافع ذینفعان داشته باشیم
بيشتر