اخبار استان

پاسخگویی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در سامانه 111

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی، چهارشنبه از ساعت9/30 تا 11 صبح از طریق سامانه تلفنی سامد پاسخگوی شهروندان استان مرکزی است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست ، براساس دستور نهاد ریاست جمهوری در خصوص حضور فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در سامانه تلفنی سامد بازرسی استانداری، رضا میرزائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان صبح فردا 8 مرداد ماه از ساعت9/30تا 11صبح  ازطریق این سامانه با شماره تلفن ۱۱۱ پاسخگوی مردم شریف استان مرکزی است.

شهروندان می‌توانند در این زمان برای بیان مسائل و مشکلات زیست محیطی و یا هرگونه پرسش در خصوص وضعیت محیط زیست مرکزی با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به طور مستقیم گفتگو کنند.
بيشتر