اخبار استان

برگزاری پودمان آمادگی جسمانی و دفاع شخصی ویژه محیط بانان استان مرکزی

برگزاری پودمان آمادگی جسمانی و دفاع شخصی ویژه محیط بانان استان مرکزی

پودمان آماگی جسمانی و دفاع شخصی ویژه محیط بانان استان در پاسگاه محیط بانی هفتاد قله برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ؛ دوره آموزشی دفاع شخصی ویژه محیط بانان و کارکنان اجرایی اداره کل حفاظت محیط زیست مرکزی به منظور ارتقاء دانش ومهارتهای فنی و افزایش آمادگی جسمانی نیروهای اجرایی در انجام فعالیتهای سازمانی وکاهش بروز صدمات و مخاطرات ناشی از برخورد با متخلفین توسط هیات ورزشهای رزمی استان برگزار شد.

در این دوره آموزشی که در طول سال بصورت مستمر در محل خدمت محیط بانان برگزار خواهد شد، محیط بانان تحت نظر مربیان مجرب آموزشهای لازم را در این زمینه فرا خواهند گرفت.
بيشتر