اخبار استان

استان مرکزی  سومین استان کشور در تنوع زیستی

استان مرکزی سومین استان کشور در تنوع زیستی

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی ، گفت: تنوع زیستی به عنوان منابع ارزشمند و سرمایه های طبیعی هر منطقه است كه حراست و ارتقاء آن در كیفیت چرخه زیستی و حیات نفش مهم و كلیدی دارد.
به گزارش روابط عمومی : " رضا میرزائی " افزود: تنوع زیستی به مجموعه داشته های طبیعی در گونه های جانوری، آبزی و گیاهی اطلاق می شود كه با ضریب سلامت زیستی و طبیعت پویا ارتباط مستقیم دارد و درسالهای اخیر به دلیل روند توسعه نامتوازن، دخالت های بشر در طبیعت و در اكوسیستم دچار چالش هایی شده و بسیاری از گونه های باارزش روند كاستی، تهدید و یا انقراض را تجربه می كنند.

وی گفت: تنوع زیستی که امروز شاهد آن هستیم، محصول میلیاردها سال تکامل موجودات است که به وسیله فرآیندهای طبیعی و البته به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر انسان به وجود آمده است بنابراین، ما بخش جدایی‌ناپذیر از این تنوع زیستی و به طور کامل وابسته به آن هستیم.

میرزائی اظهار کرد : در قرن حاضر،کاهش تنوع زیستی به طور عمده، نتیجه‌ی بازخورد فعالیت‌های انسانی و تهدیدی جدی برای ادامه‌ی حیات او در کره‌ی زمین است. به رغم تلاش‌های انجام شده در طول 20 سال گذشته، با ویرانی زیستگاه‌ها، برداشت بیش از حد از زمین‌های کشاورزی و آب‌های زیرزمینی و آلودگی آنها در اثر افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت، تغییر اقلیم و سایر مشکلات بوجود آمده در اثر بی‌توجهی‌ها، روند نابودی تنوع زیستی جهان همچنان ادامه دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی  با اشاره به شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی که با عنوان " ما نیز بخشی از راه حل هستیم " نامگذاری شده است، گفت: تنوع زیستی به عنوان منابع ارزشمند و سرمایه های طبیعی هر منطقه است كه حراست و ارتقاء آن در كیفیت چرخه زیستی و حیات نفش مهم و كلیدی دارد.

میرزائی  در ادامه با اشاره به اینکه راهبردهای متعددی جهت حفظ تنوع زیستی وجود دارد، بیان کرد: یکی از قدیمی‌ترین و شناخته ‌شده‌ ترین این راهبردها ایجاد مناطق تحت حفاظت است که تمام اجزای تنوع زیستی اعم از اجزای شناخته شده و ناشناخته را به صورت یکپارچه حفظ می کند.
وی افزود: درحال حاضر 12 و 25 صدم درصد از مساحت استان مركزی در قالب یازده منطقه تحت مدیریت زیست محیطی به ثبت رسیده كه این مناطق از بهترین زیستگاه ها و پناهگاه های حیات وحش كشور محسوب می شوند.

میرزایی اظهار کرد: استان مركزی در خاستگاه سوم كشور در حوزه تنوع زیستی قرار دارد و تاكنون 363 گونه جانوری شامل 65 گونه پستاندار، 222 گونه پرنده، 55 گونه خزنده، 4 گونه دوزیست، 17 گونه ماهی بومی  و یكهزار و 336 گونه گیاهی در آن شناسایی شده است .


مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی  در پایان حفظ محیط زیست و تنوع زیستی را امری همگانی و مستلزم هم‌افزایی بیشتر مردم و مسئولان اعلام کرد و تاکید کرد: برای حفظ تنوع زیستی در كشور مشاركت و همدلی مردم ضروری است و بهترین حافظان تنوع زیستی در واقع ساكنان همان مناطق هستند .
بيشتر