اخبار استان

برگزاری وبینارآموزشی  آشنایی با روش های نوین سرشماری  برآورد جمعیت حیات وحش

برگزاری وبینارآموزشی آشنایی با روش های نوین سرشماری برآورد جمعیت حیات وحش

وبینار آموزشی « آشنایی با روش های نوین سرشماری برآورد جمعیت حیات وحش» جهت فعالان و علاقمندان محیط زیست و سمن ها و موسسات محیط زیست و منابع طبیعی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ، اداره آموزش و مشارکتهای مردمی حفاظت محیط زیست استان مرکزی در راستای بهره مندی کلیه فعالان و علاقمندان محیط زیست و سمن ها و موسسات محیط زیست و منابع طبیعی با روشهای جدید سرشماری حیات وحش، وبینار آموزشی « آشنایی با روش های نوین سرشماری برآورد جمعیت حیات وحش» را در بستر فضای مجازی برگزار کرد .

  دوره فوق الذکر به آدرس ذیل  درروز 9 خرداد از ساعت 9 الی 12 صبح در دسترس علاقمندان قرار دارد.
لازم بذکر است در این دوره موضوعات و مطالب ارائه شده ضبط و امکان بهره مندی علاقمند ان بعداز برگزاری کلاس نیزمیسر است .

 https://asanseminar.ir/enter/adarh-session-mx526

 
بيشتر