اخبار استان

پایش زیست محیطی بیش از 750 واحد صنعتی و تولیدی در استان مرکزی

پایش زیست محیطی بیش از 750 واحد صنعتی و تولیدی در استان مرکزی

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استا ن مرکزی از پایش زیست محیطی بیش از 750 واحد صنعتی و تولیدی از ابتدای سال تاکنون خبر داد
 به گزارش روابط عمومی " سید مهدی مصطفوی " افزود: به منظور حفاظت، بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری از هر نوع آلودگی که موجب برهم زدن تعادل و حفاظت محیط زیست می شود، اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ضمن شناسایی صنایع آلاینده محیط زیست ( آب، خاک و هوا)، متناسب با نوع آلایندگی  و مطابق با قوانین و مقررات جاری اقدامات لازم را  برای جلوگیری از آسیب و تخریب محیط زیست و  حفظ منابع  طبیعی انجام می دهد.

وی تصریح کرد: قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین نامه جلوگیری از آلودگی های ناشی از فعالیت واحدهای صنعتی، خدماتی و معدنی، پیشگیری و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست را جزء وظایف سازمان حفاظت محیط زیست پیش بینی کرده است.

مصطفوی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 750 واحد صنعتی و خدماتی مورد پایش و بازدید کارشناسی قرار گرفته  و همچنین  تعداد 60 فقره اخطاریه رفع آلودگی صادر و تعدادی از واحدها نیز به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات محیط زیست و تداوم آلودگی محیط زیست جهت رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شده اند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با تاکید براینکه واحدهای صنعتی ، تولیدی و خدماتی باید ضوابط و الزامات زیست محیطی را رعایت کنند، گفت: واحد‌های صنعتی موظف به خوداظهاری هستند و به صورت فصلی باید توسط آزمایشگاه‌های معتمد خوداظهاری شوند و نتایج آن به ادارات کل حفاظت محیط زیست اعلام شود. ودر صورت استمرار در نقص قوانین و مقررات زیست محیطی با اعمال قانون و در نهایت با تعطیلی واحد آلاینده همراه خواهد بود.
بيشتر