اخبار استان

دوره آموزشی ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA ) در بسترفضای مجازی برگزار می شود

دوره آموزشی ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA ) در بسترفضای مجازی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی:  هدف ازبرگزاری این دوره  آموزشی آشنایی شرکت کنندگان با نوع اثرات ناشی از عملیات پروژه بر هریک از فاکتورهای تاثیر پذیر محیط زیست و تقسیم بندی آن، قوانین مربوط به ارزیابی، اهداف ارزیابی زیست محیطی ، نیازها و ضرورت های ارزیابی، مراحل و گردش کار تهیه گزارش ارزیابی است.

لازم بذکر است حضور مجازی در این نشست از ساعت 9 الی 12 روز  پنج شنبه 11آذر ماه 1400 از طریق پیوستن به نشانی ذیل امکان پذیر است :

 
http://asanseminar.ir/enter/adrah-session-mx526  
بيشتر