اخبار استان

پلمپ2 واحد آلاینده زیست محیطی در اراک

پلمپ2 واحد آلاینده زیست محیطی در اراک

2 واحد آلاینده زیست محیطی در شهرستان اراک پس از بی‌توجهی به تذکر‌ها درباره رفع مشکل آلایندگی، تعطیل شدند

به گزارش روابط عمومی ، سرپرست اداره محیط زیست  شهرستان اراک گفت: بر اساس پایش‌هایی که کارشناسان محیط زیست برای جلوگیری از کاهش آلودگی هوا انجام می‌دهند، دو واحد آلاینده زیست محیطی دراین شهرستان تعطیل شد.

" محمود رضا فراهانی " گفت : دو واحد ریخته گری در شهرک صنعتی آلودگی زیست محیطی (آلودگی هوا ) داشتند که این واحدها به قوانین و ضوابط محیط زیست بی توجه بوده و کماکان عامل ایجاد آلایندگی بوده اند بنابراین به مرجع قضایی معرفی شده و پس از هماهنگی با دادستانی  اقدام قانونی به منظور پلمب آنها صورت گرفت.

وی گفت: بر اساس قوانین و مقررات زیست محیطی  ، مهلت مناسب واخطاریه های جداگانه به واحدهای آلاینده داده شد اما به دلیل عدم انجام اقدام موثردرخصوص رفع آلایندگی  تعطیل و پلمپ شدند.

بيشتر