اخبار استان

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست استان مرکزی برگزار شد

برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست استان مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی ، اولین جلسه شورای هماهنگی برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست استان  باحضور اعضای این شورا در سالن جلسات اداره کل  برگزار شد.

در این جلسه پس از تشریح برنامه صیانت از منابع آب و محیط زیست به بحث و بررسی در خصوص شیوه های اجرایی طرح پرداخته شد و موضوعات مطرح شده و مشکلات آن بیان گردید.

همچنین در این جلسه نمایندگانی از سمن های محیط زیستی استان حضور داشتند که پس ار ارائه  نقطه نظرات خود در این خصوص از اجرای طرح در استان استقبال نمودند.

بيشتر