اخبار استان

دستگیری وبازداشت متخلفین بازیافت غیرمجاز پسماندهای عفونی درساوه

دستگیری وبازداشت متخلفین بازیافت غیرمجاز پسماندهای عفونی درساوه

متخلفین بازیافت غیرمجاز پسماندهای عفونی درساوه باحکم قضایی بازداشت شدند

به گزارش روابط عمومی " هادی رستم خانی "  رئیس اداره محیط زیست ساوه گفت : براساس پایش های ادواری کارشناسان وضابطین قضایی اداره محیط زیست ساوه از واحدهای تولیدی وصنعتی پراکنده اطراف ساوه به یک واحد صنعتی غیرمجاز برخورد  که اقدام به جمع آوری وبازیافت پسماندهای عفونی می کردند که بلافاصله موضوع به مقام قضایی گزارش وبا دستور دادستان متخلفین  بازداشت شدند.

رستم خانی افزود : این مرکزغیرمجاز واقع درمحدوده کوره های آجرپزی سنتی بوده و متخلفین پسماندهای عفونی را از شهرستان رباط کریم وقزوین خریداری وبه این مکان منتقل میکردند که بادستور مقام قضایی ، متخلفین دستگیر وبازداشت ومکان موردنظر غیرفعال شده و پرونده مربوطه در دادگستری شهرستان درحال پیگری است

وی تصریح کرد: درشهرستان ساوه کلیه پسماندهای عفونی پس از جمع آوری از مراکز بهداشتی ودرمانی بانظارت محیط زیست ودانشکده علوم پزشکی ساوه پس از بی خطرسازی به سایت پردازش شهرداری ساوه منتقل ودرآنجا دریک مکان مجزا درترانشه های حفرشده بوسیله آهک  دفن بهداشتی می گردد.

بيشتر