.
 • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
 • کد خبر: 8814aae
 • دریافت لوح صنعت و خدمات سبز توسط 6 واحد صنعتی خدماتی استان مرکزی در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبزکشور
 • 1397/11/4 پنجشنبه2019-01-24T12:54:19+03:30.
 •  به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مرکزی   6 واحد صنعتی خدماتی استان  مرکزی  در بیستمین همایش ملی صنعت و خدمات سبز کشوربرگزیده و در مراسمی که با حضور معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط برگزار شد،  مورد تقدیر قرار گرفتند .

    در همایش سال جاری تعداد217 واحد صنعتی و 36 واحد خدماتی از طریق فراخوان ثبت نام نمودند که پس از بررسی و ارزیابی مطابق شاخص های ممیزی تعداد 77 واحد صنعتی و 13واحد خدماتی انتخاب گردیدند

  شرکتهای صنعتی  بن رو ، شرکت تولیدی و شیمیایی روناس ، شرکت سیمان خاکستری زرند ساوه ،کارخانه سیمان دلیجان ، نیروگاه رودشور و شهرداری مهاجران  بعنوان واحدهای صنعتی و خدماتی هسنتد  که دربیستمین همایش ملی واحدهای صنعتی و خدماتی  موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس همایش شدند.

  هدف از برگزاری هرساله این همایش ترغیب و تشویق صنایع و واحدهای خدماتی به سمت ارتقای شاخص های زیست محیطی با رعایت ضوابط و معیارها مطابق استانداردهای زیست محیطی است  


   
  امتیاز دهی
   
   

  بيشتر
  نسخه قابل چاپ