.
آدرس اداره کل
1397/1/28 سه‌شنبه
آدرس : اراک - تقاطع غیرهمسطح محیط زیست خیابان بهشت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی صندوق پستی 347

تلفن : 33121571-086
فاکس:33125095-086

پست الکترونیکی : markazi@doe.ir
نشانی اینترنتی:http:// markazi.doe.ir
* * * حمایت از کالای ایرانی * * *