اخبار استان

اجرای حکم قطعی قضائی برای رفع تصرف اراضی ملی هفتادقله

مدیر کل حفاظت محیط زیست مرکزی از عملیات رفع تصرف حدود 200 متر مربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده هفتادقله و تخریب ساخت و ساز غیرمجازخبر داد.
به گزارش روابط عمومی ، رضا میرزائی گفت:  به دنبال پایش مستمر مناطق تحت مدیریت توسط یگان حفاظت محیط زیست و  پیگیری مستمرحقوقی  در راستای حفظ مناطق و زیستگاه ها و جلوگیری از تخریب و تصرف مناطق ، عملیات رفع تصرف 200 مترمربع از اراضی ملی منطقه حفاظت شده هفتادقله و تخریب ساخت و ساز غیرمجازحسب دستور قضایی صادره از شعب اجرای احکام کیفری باحضور عوامل انتظامی ، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد.

میرزائی بر ضرورت حفاظت از محیط زیست تاکید کرد و گفت : محیط زیست استان با حمایت دستگاه قضایی هیچ مماشاتی با زمین خورارن نخواهد داشت و تصرف اراضی منابع ملی به هر بهانه ای که صورت گرفته باشد نتیجه ای غیر از تعقیب قضایی و محکومیت کیفری و قلع و قمع و زیان ناشی از آن برای متصرفین به همراه نخواهد داشت و دست متصرفین از این اراضی کوتاه خواهد شد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست مرکزی افزود: از همه مردم به ویژه دوستداران محیط زیست درخواست می‌شود، با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی و بر اساس رسالت عمومی و همگانی در قبال محیط زیست، در حفظ این میراث گرانبها و امانت آیندگان و جلوگیری از تخریب و تصرف آنها، محیط زیست استان را یاری دهند.

منطقه حفاظت شده هفتاد قله اراک با مساحت 98 هزار هکتار از اولین مناطق تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست در کشور است که از پیکره‌ای کوهستانی و در گسترده‌ای از تپه ماهورها و دشت‌ها قرار گرفته است .
بيشتر