اخبار استان

هوای اراک در وضعیت ناسالم

هوای اراک در وضعیت ناسالم

هوای اراک در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی :طبق اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوای اراک، متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ساعت 13 ظهر روز دوشنبه 10 خرداد ماه   به عدد 114 رسیده که بیانگر شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

آلاینده اصلی و مسئول وضعیت فعلی هوا ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون هستند که باتوجه به همین امر، شاهد آلودگی هوا برای گروه‌های حساس در سطح شهرستان اراک هستیم.

بنابراین در چنین شرایطی توصیه می‌شود که تمامی گروه‌های حساس اعم از کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی از تردد در فضاهای باز و شلوغ شهری خودداری کنند.
بيشتر