اخبار استان

برگزاری کارگاه آموزشی اهمیت تالاب ها برای دانش آموزان

برگزاری کارگاه آموزشی اهمیت تالاب ها برای دانش آموزان

در کارگاه آموزشی با محوریت آشنایی و اهمیت تالاب با حضور دانش آموزان روستاهای اطراف تالاب میقان بر انتقال مفاهیم و ارزش های زیست محیطی تالاب تاکید شد
به گزارش روابط عمومی : "رضا میرزائی " مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی اظهار داشت :  با توجه به اهمیت نقش دانش آموزان و جوامع محلی در حفظ تالاب ها و طرح مدیریت جامع زیست بومی که برای تالاب میقان تدوین شده است، کارگاههای آموزشی  در مدارس روستاهای اطراف تالاب اجرا میشود.

وی افزود: دراین کارگاه مفاهیمی چون تعریف تالاب ،انواع تالابها ،  مهاجرت پرندگان به تالاب و عوامل تهدید تالابها   ونحوه حفاظت از آنها توسط کارشناسان محیط زیست  ارائه میشود.

میرزائی با بیان اینکه برگزاری کارگاههای  آموزشی  زیست محیطی تاثیر بسیار مثبتی در افزایش شناخت وآگاهی دانش آموزان نسبت به مسائل این حوزه دارد و موجب نهادینه شدن  فرهنگ حفظ محیط زیست خواهد شد ،اظهارداشت: آشنایی دانش آموزان  با علوم پایه زیست محیطی در مقاطع مختلف تحصیلی می تواند روحیه سازگاری و حس مسئولیت پذیری در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را در آن ها تقویت کند.

گفتنی است در پایان این برنامه بسته های کمک آموزشی شامل لوازم التحریر، کتابهای داستان با موضوع پرندگان تالابی و ...  در بین دانش آموزان  توزیع شد.
بيشتر