اخبار استان

خاک ؛ بستر حیات و سرمایه ای ملی است

خاک ؛ بستر حیات و سرمایه ای ملی است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت : خاک منبع عظیم و ثروت گرانقدری است که بسیاری از مسائل حیاتی و نیازهای ضروری انسان و جامعه به آن وابسته است، بیش از ۹۵ درصد نیازهای غذایی بشر و درصد قابل توجهی از پوشاک و سایر مایحتاج جمعیت رو به رشد انسان در بستر خاک تولید و تأمین می‌شود این در حالی است که بشر با اقداماتی که در راستای توسعه و زندگی راحت تر انجام می دهد باعث آلودگی و نابودی این مولفه زیستی مهم شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی : " رضا میرزائی " افزود:  چهاردهم آذر مصادف با پنجم دسامبر هر سال، به عنوان روز جهانی خاک نامگذاری شده است و امسال، این مناسبت، با محوریت دو شعار اصلی: «جلوگیری از شوری خاک» و «افزایش بهره‌وری خاک»، یکی از مهمترین و اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت سرزمین در اغلب کشورهای جهان را مورد توجه قرار داده است.

وی با بیان اینکه خاک یکی از پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های موجود در طبیعت و یکی از متنوع‌ترین سکونت‌گاه‌های روی کره زمین است، گفت: خاک در بر گیرنده ترکیبی از ارگانیسم‌های مختلف است که با یکدیگر تعامل داشته و در چرخه‌های جهانی که ضامن تداوم حیات روی کره زمین هستند،‌ نقش‌آفرینی می‌کنند.

میرزائی افزود: در حالی که بسیاری از تغییرات و آلودگی‌های ایجاد شده در زمین توسط انسان قابل مشاهده است، آلودگی خاک تقریبا نامرئی اما بسیار خطرناک است. در واقع آلودگی خاک یک تهدید پنهانی در زیر پای انسان است،  آلودگی خاک از طریق کشاورزی ناپایدار، فعالیت‌های صنعتی،  معدنی و زباله‌های مناطق مسکونی به وجود می‌آید.

وی تصریح کرد: خاک در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار سخت ساخته می‌شود ودر کشور حدود ۱۶.۷ تن در هکتار در سال خاک از دست می‌دهیم .همچنین ۱۲۵ میلیون هکتار از اراضی کشور ما تحت فرسایش آبی و ۳۲ میلیون هکتار تحت فرسایش بادی قرار دارند که این موضوع با حذف حاصل خیزترین لایه خاک ، موجب کاهش تنوع زیستی میشود.

میرزائی ادامه داد : شوری خاک  نیز بدلیل اثرات نامطلوب بر تولیدات کشاورزی و توسعه پایدار یک مساله مهم جهانی است؛ شوری خاک حاصل عوامل طبیعی و عملکردهای انسان بوده و در تمام مناطق با شرایط آب و هوایی مختلف روی می دهد و  انسجام و ظرفیت خودتنظیمی خاک را از بین می‌برد و باعث خارج شدن این منبع پایه از دسترس انسان می‌شود.

وی با اشاره باینکه بسیاری از تبعات زیست محیطی برای تمام زیستگاه‌های زمین مشترک هستند افزود: از دست دادن تنوع زیستی و اختلال در خدمات اکوسیستم، کاهش میزان تولیدات کشاورزی، بیابانی و رها شدن زمین های کشاورزی مرغوب قبلی و افزایش خطر فرسایش خاک بدلیل از بین رفتن پوشش گیاهی، آلودگی آب شرب، کاهش فعالیت های بیولوژیکی در  خاک و تضعیف  ساختار طبیعی خاک و سست شدن زیرساخت هایی مثل جاده ها و پی ساختمان ها از جمله مخاطرات شوری خاک است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: با توجه به ارزش و اهمیت منابع خاك کشور و لزوم حفظ و حراست از این سرمایه خدادادي جهت بهره برداري پایدار و حفظ امانت براي نسلهاي آینده، باید بیش از بیش به این موضوع توجه داشت  که توسعه پایدار هیچ کشوري بدون توجه بـه منـابع خـاك، دسـت یافتنی نخواهد بود و امیدواریم یادآوری این مناسبت، تلنگری برای همه بخشهای جامعه باشد که توجه مسؤولانه‌تری نسبت به مدیریت پایدار خاک داشته باشند.
بيشتر