فراخوان و اطلاعیه ها

انتصاب مدیر کل جدید محیط زیست استان مرکزی

انتصاب مدیر کل جدید محیط زیست استان مرکزی

طی حکمی از سوی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور، آقای مهندس رضا میرزایی به سمت مدیر کل محیط زیست استان مرکزی منصوب گردید.

وی که پیش از این اداره کل حفاظت محیط زیست را سرپرستی می کرد، معاونت نظارت و پایش اداره کل و رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تفرش را نیز در کارنامه خود دارد.

بيشتر