اخبار استان

جلسه پیگیری مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان

جلسه پیگیری مصوبات کارگروه مدیریت پسماند استان

به گزارش اداره روابط عمومی محیط زیست استان مرکزی : در راستای پیگیری مصوبات کارگروه مدیریت پسماند در خصوص ساماندهی مدیریت پسماند اراک و تعیین تکلیف پسماندهای عفونی جلسه ای با حضور جمعی از مسئولین استانی در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.

" سید مهدی مصطفوی " معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان در این جلسه بر پیگیری و اجرای دقیق مصوبات کارگروه تا حصول نتیجه از سوی اعضای کارگروه مدیریت پسماند شهرستان تاکید کرد و گفت :  حفظ محیط زیست کار یک سازمان  به تنهایی نیست بلکه همه دستگاه ها باید نسبت به حفظ آن احساس مسئولیت کند.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر حاضرین در جلسه مقرر شد : شهرداری اراک در خصوص ساماندهی محل دفن و اجرای کانال هدایت روانابها و سیلابها اقدام نماید.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی موظف گردید در خصوص تعیین تکلیف واگذاری بی خطرسازی پسماند عفونی به پیمانکارپیگیریهای لازم را انجام دهد.

بيشتر