طرح جامع مدیریت و حفاظت تالابهای کشور
1392/11/29 سه‌شنبه
تالاب : براساس ماده 1 کنوانسیون رامسر که در تاریخ 13/3/1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 11/12/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است ، تالاب عبارتست از «مناطق پوشیده از مرداب،باتلاق،لجن زار یا آبگیرهای طبیعی و مصنوعی اعم از دائمی یا موقت که در آن آبهای شور یا شیرین به صورت راکد یا جاری یافت میشود، از جمله شامل آبگبرهای دریایی که عمق آنها در پائین ترین حد جزر از 6 متر تجاوز نکند» براساس این تعریف مواردی چون دریاچه های طبیعی و مصنوعی ، رودخانه ها ، سواحل «تا عمق 6 متر در پائین ترین جزر»نیز تالاب محسوب می شوند.
مدیریت زیست بومی تالاب میقان
1392/11/29 سه‌شنبه
تالاب ها از هر نوع و در هر کجا که باشند عملکردها و خدماتی را فراهم می کنند که همه در نوع خود بی نظیر هستند . پالودن آب از هر نوع ناخالصی شامل آلاینده های شیمیایی و سمی و رسوبات، ذخیره آب، ادامه روند چرخه موا ،ٰ تغذیه آبخوان های زیرزمینی ، کنترل سیلاب ، حفاظت در برابر طوفان و فرسایش و بادشکن و نهایتا پناهگاهی برای انواع گیاهان و جانوران نقشی است که نظیر آن را در هیچ یک از اکوسیستم های روی کره زمین بصورت یکپارچه نمی توان یافت . این عملکرد چندگانه و گسترده از سوی دیگر اکوسیستم های تالابی را به زیست بوم هایی حساس ، شکننده ، غیرقابل جایگزین و تا حدی غیرقابل بازسازی تبدیل می کند . بنابراین انسان برای داشتن این زیست بوم های بی همتا باید یاد بگیرد که همانگونه که تالاب انواع عملکردها و اجزای زنده و غیر زنده محیط زیست را در کنار یکدیگر حفظ و نگه داری می کند به عنوان عضوی از آن و نه باحقی بیش تر از بقیه اجزا در کنار آنها زندگی کند و به صلاح اوست که این زیست بوم ها را حفظ و حمایت کند.
تالاب ها نواحی از خشکی هستند که با آب شیرین و شور پوشیده شده اند و گونه های خاصی که به زندگی در آنها سازش یافته اند در آنها یافت می شوند . تالاب ها کم عمق و بستر رویش گیاهان شناور و آبزی هستند.
ارزش تالاب ها
از آنجائیکه تالاب ها زیست بوم هایی با بییش ترین تولید زیستی در جهان هستند دارای ارزش زیادی برای گونه ها به ویژه گونه های در معرض تهدید هستند که بدون تالاب ها این گونه ها منقرض می شوند . علاوه برآن تالاب ها فیلتری برای آلودگی و رسوبات هستند . این نقش از این جنبه اهمیت می یابد که رواناب های ناشی از آب باران غنی از آفت کشها و دیگر مواد آلاینده است.
تالاب ها همانند اسفنجی هستند که آب باران و سیلاب را جذب می کنند . تالاب ها همچنین با کمک ریشه گیاهان خود از فرسایش جلوگیری کرده و خاک را در جای خود نگه میدارد.

اثرات انسان و حفاظت
تالاب اکوسیستم هایی هستند که به دلیل فعالیتهای انسانی حساس هستند و بطور قابل ملاحظه ای آسیب دیده اند . زه کشی تالاب ها آلودگی را افزایش و کیفیت و مقدار آب را کاهش می دهند . ورود گونه های بیگانه ترکیب گونه های بومی را تغییر می دهد. بدلیل آگاهی از منابع اقتصادی و زیستی تالاب ها تلاش در جهت حفاظت ، بازسازی تالاب های آسیب دیده آغاز شده است.